Máy Làm Lạnh Bán Kính Dạng Khối

  • Home
  • Máy Làm Lạnh Bán Kính Dạng Khối

Là cụm máy làm lạnh không khí bán kín dạng khối dùng cho ngoài trời. Cụm máy làm lạnh không khí bán kín dạng khối (Semi-Hermetic Air Cooled Package Condensing Unit) là cách gọi thiết bị được tạo thành 1 cụm (Unit) gồm Compressor kiểu khép kín, máy ngưng tụ, bộ thu chất lỏng, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển, các phụ kiện khác, v.v…

 

Các Sản Phẩm Máy Làm Lạnh Bán Kín Dạng Khối

Máy Nén Khí Piston Dorin (Dùng Đông Lạnh)

SPHD

 

Máy Nén Khí Piston Dorin (Dùng Kết Đông Nén 2 Cấp)

SPHD 2-Stage

 

Máy Làm Lạnh Piston Dorin (Dùng Làm Lạnh)

SPHD

 

 

 

 

Máy Nén Khí Piston Dorin (Dùng Đông Lạnh)
Máy Nén Khí Piston Dorin (Dùng Kết Đông Nén 2 Cấp)
Máy Làm Lạnh Piston Dorin (Dùng Làm Lạnh)

SPHD

 

SPHD 2-Stage

 

SPHD

 

 

 

 

Call Now Button