Máy Làm Lạnh Khép Kín Dạng Khối

  • Home
  • Máy Làm Lạnh Khép Kín Dạng Khối

Là một cụm máy làm lạnh không khí khép kín dạng khối dùng cho ngoài trời. Cụm máy làm lạnh không khí khép kín dạng khối (Hermetic Air Cooled Package Condensing Unit) là cách gọi thiết bị được tạo thành 1 cụm (Unit) gồm Compressor kiểu khép kín, máy ngưng tụ, bộ thu chất lỏng, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển, các phụ kiện khác, v.v…

 

Các Sản Phẩm Cụm Máy Làm Lạnh Khép Kín Dạng Khối

Dạng Xoắn Ốc Samsung

(SRPI*)

 

Máy Nén Piston Copeland

(SLCYC/SLPIC/SLPUC)

 

 

Dạng Piston Tecumseh & Copeland

(SRPI*)

 

Dạng Xoắn Ốc Samsung
Máy Nén Piston Copeland
Dạng Piston Tecumseh & Copeland

(SRPI*)

 

(SLCYC/SLPIC/SLPUC)

 

 

(SRPI*)

 

Call Now Button